Dokumentu sagatavošana Uzņēmumu reģistram

Sniedzam konsultācijas biznesa uzsākšanā,izvēloties piemērotāko uzņēmējdarbības veidu.


Sagatavojam dokumentus par grozījumu veikšanu un izmaiņu pieteikšanu Uzņēmumu Reģistram.

Pamatkapitāla palielināšana un samazināšana.

Pamatkapitāla denominācija uz EURO.

Reorganizācija (sabiedrību apvienošana, sadalīšana, pārveidošana).

Likvidācija un pieteikums izslēgšanai no Uzņēmumu Reģistra.


1