Juridiskie pakalpojumi

Veiksmīga biznesa attīstība Latvijā šodien nav iespējama bez precīzas orientēšanās dažkārt visai sarežģītajos likumdošanas un nodokļu jautājumos.

Nodokļu un juridiskais konsultants ir viens no vērtīgākajiem saimnieciskās darbības konsultantiem. Ārvalstu uzņēmumi pilnībā paļaujas uz saviem nodokļu un juridiskajiem konsultantiem, pieņemot svarīgus uzņēmējdarbības lēmumus un veicot investīcijas. Likumiem mainoties un kļūstot aizvien sarežģītākiem, piedāvājam nodokļu un juridisko konsultantu palīdzību.

Mēs piedāvājam

  • Juridiskas konsultācijas
  • Līgumu un citu juridisku dokumentu izstrādāšanu
  • Sertificēta nodokļu konsultanta konsultācijas
  • Jūsu uzņēmuma juridisko apkalpošanu
  • Palīdzību uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas vai likvidēšanas procesā

Juridiskie konsultanti bieži strādā kopā ar citu pakalpojumu nodaļu darbiniekiem, palīdzot risināt tādus sarežģītus jautājumus, kā klientu uzņēmumu apvienošanās vai iegāde. Nodokļu un juridisko konsultāciju sniegšana prasa labas analītiķa un problēmu risināšanas spējas. Konsultanti piedāvā risinājumu sarežģītām problēmām, traktējot likumu, apvienojot to ar zināšanām finanšu jomā un sniedzot slēdzienu konkrētām situācijām.

1