Vadības konsultācijas

SIA "Birojs Jums" piedāvā pakalpojumu klāstu, kuru mērķis ir atrisināt klientu kompleksas uzņēmējdarbības problēmas.

Specializācija konkrētajā nozarē mums ļauj konsultēt klientus tādos jautājumos, kā vietējā likumdošana un noteikumi, uzņēmējdarbības vide un prakse, vietējās un starptautiskās uzņēmējdarbības jaunākās attīstības ievirzes, būtiskākās problēmas un izmaiņas konkrētajā nozarē Latvijā un visā pasaulē.

Vadības konsultants strādā ar klientu, analizējot un risinot sarežģītas saimnieciskās darbības un organizatoriskās problēmas. Mūsu projekti ietver dažādus saimnieciskās darbības aspektus, tai skaitā informācijas sistēmu stratēģiju un ieviešanu, darbības procesa uzlabošanu, finansu un izmaksu kontroli un konsultācijas personāla jautājumos.

Vadības konsultāciju nodaļa nodrošina dažādu nozaru uzņēmumu konkurētspēju tirgū, palīdz vadīt komplicētu organizatoriska rakstura uzdevumu izpildi un piedāvā citus uzņēmējdarbības problēmu risinājumus.

Mēs piedāvājam

  • Uzņēmuma stratēģiskās attīstības plānošana un vadības konsultācijas
  • Tirgus pētījumi, vispārējā nozares un konkurentu analīze;
  • Darbības rādītāju uzlabošanas pakalpojumus
  • Biznesa plānu izstrāde
  • Uzņēmuma izdevumu optimizācija
  • Projektu pieteikumu sagatavošana
  • Projektu vadība

Mēs konsultējam ar mērķi palielināt uzņēmuma vērtību, nodrošinot augstu kvalitāti, kā arī profesionālu un pieredzējušu speciālistu pakalpojumus izvēlētajā tirgus sektorā. Mūsu konsultanti pārzina ekonomisko situāciju un problēmas, ar ko saskaras vietējie uzņēmumi. Mēs sniedzam individuālus risinājumus, kas piemēroti katra konkrētā uzņēmuma vajadzībām un izmantojam metodiku, kas saglabā starptautiskajiem standartiem atbilstošu kvalitāti. Mēs piesaistām starptautiska mēroga speciālistus, lai nodrošinātu atbilstoša līmeņa pakalpojumus nozarēs, kurās nepieciešama īpaša metodika vai zināšanas.

Finanšu konsultāciju nodaļas darba grupai ir plašas zināšanas tādās jomās, kā uzņēmumu novērtēšana, revīzija un rūpīga izpēte, kas ļauj klientam sniegt pamatotu un dokumentētu konsultāciju. Mūsu darbinieki domā kā par klientu vispārējo uzņēmuma stratēģiju, tā konkrētām saimnieciskās darbības vajadzībām.

1