Ārpakalpojumu institūts (Outsourcing Institute) min 10 galvenos iemeslus, kāpēc uzņēmumi ir pievērsušies ārpakalpojumiem :

1.  Koncentrēšanās uz uzņēmuma pamatdarbību

Biznesa transformācija ir mērķēta, lai uzlabotu būtiskākos uzņēmuma veiktspējas rādītājus kā izmaksas, kvalitāti, servisu un ātrumu. Bet vajadzība palielināt efektivitāti nonāk tiešā konfliktā ar nepieciešamību investēt uzņēmuma pamatdarbībā. Parasti ne būtiskākās iekšējās funkcijas paliek novārtā, un tā rezultātā kļūst mazāk efektīvas un mazāk produktīvas. Izlīgstot uz āru nebūtisku funkciju augsta līmeņa piegādātāja, uzņēmums var sākt gūt labumu no transformācijas.

2. Pieejamība pasaules līmeņa iespējām

Pasaules līmeņa piegādātājs iegulda lielus līdzekļus tehnoloģijās, metodoloģijā un darbiniekos. Viņi iegūst ekspertīzi strādājot ar daudziem klientiem, kuriem ir jārisina līdzīgi uzdevumi. Šī specializēšanās un ekspertīzes kombinācija dod klientam konkurences priekšrocības un palīdz tam izvairīties no izmaksām, dzenoties pēc jaunām tehnoloģijām un apmācībām. Papildus tam personālam, kas transformācijas rezultātā kļūst par ārpakalpojumu piegādātāju, ir labākas karjeras perspektīvas.


3.  Naudas pieplūdums


Ārpakalpojumi parasti ietver sevī aktīvu pārvešanu no klienta piegādātājam. Inventāram, iekārtām, mašīnām un licencēm, kas tika izmantotas patreizējās operācijās ir vērtība un tās tiek pārdotas piegādātājam. Piegādātājs lietos šos aktīvus, lai nodrošinātu pakalpojumus klientam. Atkarībā no aktīvu vērtības, to pārdošana var radīt būtisku naudas pieplūdumu klientam.

Kad šie aktīvi tiek pārdoti piegādātājam, tie parasti tiek pārdoti par bilances vērtību. Bilances vērtība var būt lielāka nekā tirgus vērtība. Tajā gadījumā, starpība starp tiem rada aizņēmumu no piegādātāja klientam, kura tiek atmaksāta izcenojot pakalpojumus visa līguma garumā.


4.      Tiek atbrīvoti resursi citiem mērķiem


Katram uzņēmumam ir pieejami ierobežoti resursi. Ārpakalpojumi ļauj uzņēmumam novirzīt tās resursus, visbiežāk cilvēkresursus, no ne pamatdarbību funkciju veikšanu pretim darbībām, kuras ir vērstas uz klientu apkalpošanu. Cilvēki, kuru enerģija tiek veltīta iekšēju problēmu risināšanā var tikt koncentrētas uz ārējām – uz klientiem. 

 

5.      Funkcijas, kuras ir grūti vadīt


Ārpakalpojumi noteikti ir viena iespēja kā risināt šo problēmu. Ir svarīgi atcerēties, ka ārpakalpojumi nenozīmē atteikšanās no vadības atbildības, ne arī tas palīdz kā zāles kompānijām, kuras ir nonākušas grūtībās. Kad funkcija tiek uzskatīta par grūti vadāmu vai nekontrolējamu, organizācijām ir jāmeklē tam pamatots iemesls. Ja paredzamo vai vajadzīgo resursu vajadzības nav skaidri saprotamas, tad šo problēmu izdošana uz āru neuzlabos situāciju; patiesībā tā vēl vairāk to sarežģīs. Ja organizācija nesaprot pati savas vajadzības, tā nebūs spējīga tās izskaidrot trešajai personai.


6.      Uzlabo kompānijas fokusu


Ārpakalpojumi ļauj kompānijai koncentrēties uz tās pamatdarbu, operatīvās funkcijas nododot citai kompānijai. Uzņēmumam nav jātērē enerģija jomās, kurās tai nav ekspertīze, bet koncentrēt tās resursus klientu vajadzību apmierināšanai.   


7. Radīt pamatfondu pieejamību

Katras organizācijas iekšienē notiek milzīga konkurence par pamatfondiem. Izlemt, kur šos līdzekļus investēt ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, kas ir jāpieņem vadībai. Ir ļoti grūti pamatot ne pamatdarbības investīcijas, kad tādas jomas, kas ir tieši saistītas ar preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu sacenšas par līdzekļiem.

Ārpakalpojumi var samazināt vajadzību investēt pamatfondos ne pamatdarbības funkcijās. Tajā vietā, lai iegādātos resursus caur kapitālizdevumiem, tie tiek izlīgti uz āru. Ārpakalpojumi arī var uzlabot dažu finanšu rādītāju mērīšanu, jo izslēdz vajadzību parādīt pašu kapitāla atdevi no kapitālieguldījumiem ne pamatdarbības jomās.

8. Samazināt operatīvās izmaksas

Uzņēmumi, kas cenšas darīt visu paši var radīt lielākus izpētes, attīstības, mārketinga un izvietošanas izdevumus, kas vēlāk tiek pārnesti uz klientu. Trešajām personām ir zemākas izmaksu struktūra, kam par iemeslu var būt mēroga ekonomija vai cita priekšrocība, kas balstās uz specializāciju, samazina uzņēmumu operatīvās izmaksas un palielina to konkurences priekšrocības.

9. Samazināt risku

Milzīgi riski tiek saistīti ar investīcijām, ko veic uzņēmumi. Tirgi, konkurence, likumdošana, finanšu nosacījumi un tehnoloģija mainās ļoti strauji. Sekot līdzi šīm izmaiņām, it īpaši tām, kuras nākošā paaudze pieprasīs, ir ļoti riskanti. Ārpakalpojumu piegādātāji investē daudzu klientu labā, un ne tikai priekš sevis. Dalīta investīcija diversificē risku.

10. Resursi, kas nav iekšēji pieejami

Uzņēmumi izmanto ārpakalpojumus, jo viņiem nav pieejami vajadzīgie resursi kompānijas iekšienē.  Jauniem uzņēmumiem, uzņēmumiem kas paplašina savu darbību ģeogrāfiski vai domā izmantot jaunas tehnoloģijas vajadzētu apsvērt ārpakalpojumu priekšrocības jau no paša sākuma.

Veicot aptauju par to, kādi faktori ir uzskatāmi par būtiskiem, kāpēc uzņēmumi varētu pievērsties ārpakalpojumiem , pēc „Outsorcing Institute” datiem būtiskākie izrādījās izmaksu samazināšana un kā otrs galvenais iespēja koncentrēties uzņēmuma pamatdarbam. Izmaksu samazināšana ir vieglāk izskaidrojama un saprotama vadībai un akcionāriem, kas arī nosaka to kā visbiežāk minēto faktoru. 

1